Thông tin gửi nhận của
Tổng số gửi đi: 95,440 | Tổng số nhận về: 323.288
  Thống kê tổng số: 51 đơn vị đến ngày: 16/12/2017

STTTên đơn vị GửiNhậnTổng số
1  Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long102741134821622
2  UBND Thị Xã Bình Minh83412657834919
3  UBND huyện Bình Tân38751397217847
4  UBND huyện Long Hồ12341695018184
5  UBND huyện Tam Bình48403169736537
6  UBND huyện Mang Thít186956137482
7  UBND huyện Trà Ôn192045559574799
8  UBND huyện Vũng Liêm139216343177352
9  HĐND tỉnh Vĩnh Long15919852144
10  UBND Thành phố Vĩnh Long73742376431138
11  Liên minh các hợp tác xã033
12  Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Vĩnh Long8787795
13  Tỉnh ủy Vĩnh Long000
14  Văn phòng tỉnh ủy323082311
15  Ban Dân tộc50467517
16  Ban quản lý các KCN tỉnh62813511979
17  Ban Tôn giáo12223
18  Bảo hiểm xã hội Vĩnh Long1980981
19  Bộ chỉ huy quân sự tỉnh138613751
20  Công an tỉnh1822882306
21  Cục thống kê3110641095
22  Cục thuế Vĩnh Long1315181531
23  Hội liên hiệp các tổ chức hữu nghị11920
24  Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh364340704
25  Kho bạc nhà nước tỉnh1724202437
26  Sở Công Thương209024564546
27  Sở Giao thông vận tải400456949698
28  Sở Giáo dục và Đào tạo156818073375
29  Sở Kế hoạch và Đầu tư191343816294
30  Sở Khoa học và Công nghệ95115672518