Thông tin gửi nhận của
Tổng số gửi đi: 77,800 | Tổng số nhận về: 272.875
  Thống kê tổng số: 51 đơn vị đến ngày: 22/10/2017

STTTên đơn vị GửiNhậnTổng số
1  Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long8614934317957
2  UBND Thị Xã Bình Minh66682164628314
3  UBND huyện Bình Tân31511143714588
4  UBND huyện Long Hồ10611385114912
5  UBND huyện Tam Bình40402639730437
6  UBND huyện Mang Thít142844405868
7  UBND huyện Trà Ôn158514778363634
8  UBND huyện Vũng Liêm111945859069784
9  HĐND tỉnh Vĩnh Long13815921730
10  UBND Thành phố Vĩnh Long56701898124651
11  Liên minh các hợp tác xã000
12  Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Vĩnh Long8603611
13  Tỉnh ủy Vĩnh Long000
14  Văn phòng tỉnh ủy318991902
15  Ban Dân tộc50467517
16  Ban quản lý các KCN tỉnh53210991631
17  Ban Tôn giáo12223
18  Bảo hiểm xã hội Vĩnh Long1783784
19  Bộ chỉ huy quân sự tỉnh138613751
20  Công an tỉnh1818451863
21  Cục thống kê11848859
22  Cục thuế Vĩnh Long1312701283
23  Hội liên hiệp các tổ chức hữu nghị11920
24  Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh364340704
25  Kho bạc nhà nước tỉnh1320142027
26  Sở Công Thương172619573683
27  Sở Giao thông vận tải330946797988
28  Sở Giáo dục và Đào tạo124214172659
29  Sở Kế hoạch và Đầu tư157835635141
30  Sở Khoa học và Công nghệ76712301997