Thông tin gửi nhận của
Tổng số gửi đi: 97,607 | Tổng số nhận về: 347.506
  Thống kê tổng số: 51 đơn vị đến ngày: 20/04/2018

STTTên đơn vị GửiNhậnTổng số
1  Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long523183
2  UBND Thị Xã Bình Minh106003495445554
3  UBND huyện Bình Tân52381969924937
4  UBND huyện Long Hồ17302708028810
5  UBND huyện Tam Bình66884364950337
6  UBND huyện Mang Thít2928860011528
7  UBND huyện Trà Ôn2573375150100883
8  UBND huyện Vũng Liêm42731
9  HĐND tỉnh Vĩnh Long25228753127
10  UBND Thành phố Vĩnh Long108063376744573
11  Liên minh các hợp tác xã01010
12  Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Vĩnh Long813281336
13  Tỉnh ủy Vĩnh Long000
14  Văn phòng tỉnh ủy333383341
15  Ban Dân tộc50467517
16  Ban quản lý các KCN tỉnh87720752952
17  Ban Tôn giáo12223
18  Bảo hiểm xã hội Vĩnh Long115591560
19  Bộ chỉ huy quân sự tỉnh138613751
20  Công an tỉnh2633133339
21  Cục thống kê3416701704
22  Cục thuế Vĩnh Long1322502263
23  Hội liên hiệp các tổ chức hữu nghị11920
24  Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh364340704
25  Kho bạc nhà nước tỉnh2334773500
26  Sở Công Thương281336236436
27  Sở Giao thông vận tải5287765812945
28  Sở Giáo dục và Đào tạo234627505096
29  Sở Kế hoạch và Đầu tư259062098799
30  Sở Khoa học và Công nghệ125724283685