Thông tin gửi nhận của
Tổng số gửi đi: 113,284 | Tổng số nhận về: 391.077
  Thống kê tổng số: 51 đơn vị đến ngày: 22/02/2018

STTTên đơn vị GửiNhậnTổng số
1  Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long120041382625830
2  UBND Thị Xã Bình Minh95673139340960
3  UBND huyện Bình Tân44851669921184
4  UBND huyện Long Hồ14472165023097
5  UBND huyện Tam Bình55603684942409
6  UBND huyện Mang Thít230670159321
7  UBND huyện Trà Ôn223106506287372
8  UBND huyện Vũng Liêm173607983797197
9  HĐND tỉnh Vĩnh Long20325042707
10  UBND Thành phố Vĩnh Long90322908238114
11  Liên minh các hợp tác xã088
12  Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Vĩnh Long810771085
13  Tỉnh ủy Vĩnh Long000
14  Văn phòng tỉnh ủy329012904
15  Ban Dân tộc50467517
16  Ban quản lý các KCN tỉnh75917422501
17  Ban Tôn giáo12223
18  Bảo hiểm xã hội Vĩnh Long112961297
19  Bộ chỉ huy quân sự tỉnh138613751
20  Công an tỉnh2028172837
21  Cục thống kê3213891421
22  Cục thuế Vĩnh Long1319301943
23  Hội liên hiệp các tổ chức hữu nghị11920
24  Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh364340704
25  Kho bạc nhà nước tỉnh1930383057
26  Sở Công Thương249030595549
27  Sở Giao thông vận tải4608667411282
28  Sở Giáo dục và Đào tạo192223084230
29  Sở Kế hoạch và Đầu tư225753247581
30  Sở Khoa học và Công nghệ107920203099