Thông tin gửi nhận của
Tổng số gửi đi: 60,931 | Tổng số nhận về: 207.471
  Thống kê tổng số: 51 đơn vị đến ngày: 23/08/2017

STTTên đơn vị GửiNhậnTổng số
1  Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long6888754514433
2  UBND Thị Xã Bình Minh54821752923011
3  UBND huyện Bình Tân2416875111167
4  UBND huyện Long Hồ8911116612057
5  UBND huyện Tam Bình31472072323870
6  UBND huyện Mang Thít105033654415
7  UBND huyện Trà Ôn126103801950629
8  UBND huyện Vũng Liêm79753847746452
9  HĐND tỉnh Vĩnh Long13312311364
10  UBND Thành phố Vĩnh Long41361363817774
11  Liên minh các hợp tác xã000
12  Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Vĩnh Long8468476
13  Tỉnh ủy Vĩnh Long000
14  Văn phòng tỉnh ủy315171520
15  Ban Dân tộc50467517
16  Ban quản lý các KCN tỉnh4178991316
17  Ban Tôn giáo12223
18  Bảo hiểm xã hội Vĩnh Long1618619
19  Bộ chỉ huy quân sự tỉnh138613751
20  Công an tỉnh1414651479
21  Cục thống kê8682690
22  Cục thuế Vĩnh Long1310241037
23  Hội liên hiệp các tổ chức hữu nghị11920
24  Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh364340704
25  Kho bạc nhà nước tỉnh1116231634
26  Sở Công Thương142415052929
27  Sở Giao thông vận tải265837986456
28  Sở Giáo dục và Đào tạo94711002047
29  Sở Kế hoạch và Đầu tư128627854071
30  Sở Khoa học và Công nghệ5929381530