Thông tin gửi nhận của
Tổng số gửi đi: 107,605 | Tổng số nhận về: 348.554
  Thống kê tổng số: 51 đơn vị đến ngày: 21/06/2018

STTTên đơn vị GửiNhậnTổng số
1  Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long5654110
2  UBND Thị Xã Bình Minh119873973451721
3  UBND huyện Bình Tân20321237914411
4  UBND huyện Long Hồ7082592926637
5  UBND huyện Tam Bình75601674924309
6  UBND huyện Mang Thít39941100815002
7  UBND huyện Trà Ôn2933484849114183
8  UBND huyện Vũng Liêm83745
9  HĐND tỉnh Vĩnh Long26833013569
10  UBND Thành phố Vĩnh Long125873897851565
11  Liên minh các hợp tác xã01414
12  Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Vĩnh Long815241532
13  Tỉnh ủy Vĩnh Long000
14  Văn phòng tỉnh ủy338073810
15  Ban Dân tộc50467517
16  Ban quản lý các KCN tỉnh97723673344
17  Ban Tôn giáo12223
18  Bảo hiểm xã hội Vĩnh Long117761777
19  Bộ chỉ huy quân sự tỉnh138613751
20  Công an tỉnh3338173850
21  Cục thống kê3719071944
22  Cục thuế Vĩnh Long1325502563
23  Hội liên hiệp các tổ chức hữu nghị11920
24  Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh364340704
25  Kho bạc nhà nước tỉnh2539303955
26  Sở Công Thương325241417393
27  Sở Giao thông vận tải5957873014687
28  Sở Giáo dục và Đào tạo272431925916
29  Sở Kế hoạch và Đầu tư2908713510043
30  Sở Khoa học và Công nghệ141928084227